WegbeschrijvingItineraryItinéraireWegbeschreibung

Wegbeschrijving

 

* vanaf E411 Brussel-Namen: * vanuit Leuven: * vanaf E 40 Brussel- Luik:
ring van Brussel volgen richting E 411 ( Namen) – ring van Leuven volgen tot aan de Naamse Poort ring van Brussel volgen richting E40 (Luik)
E 411 nemen richting Namen nemen E 40 nemen
afrit 5 bis (industriezone Wavre-Nord) – voor de spoorweg naar rechts afrit 23 (Blanden, Haasrode, Waver)
– rondpunt: industriezone Wavre-Nord volgen (brug autostrade terug over) – volgend kruispunt naar links ( Waverse Baan): deze weg altijd rechtdoor volgen – richting Namen, Waver: enkele km rechtdoor; na een tijd begin jedoor het bos te rijden
altijd rechtdoor, rondpunten en lichten door – na een tijd zal je de Zoete Waters links van je voorbij rijden: verder rechtdoor volgen – vlak na de houten wandelaars- brug naar rechts ( Weertse Dreef): bos door, tot in Sint- Joris- Weert
– op het einde kom je weer aan een groot rondpunt, waar je niet meer rechtdoor kan: daar neem je links ( richting Ottenburg) – doorrijden tot in volgend dorp: Sint- Joris- Weert direct over de spoorweg: naar links nemen ( Stationstraat) – je komt uit op een T: links de hoofdweg oprijden, rond de kerk draaien; direct over de spoorweg: naar links nemen ( Stationstraat)
– Ottenburg doorrijden op het einde van de straat naar rechts op het einde van de straat naar rechts
– hoofdweg blijven volgen tot in het volgende dorp: Sint- Agatha- Rode – en direct na 50 meter terug naar links ( Roodse straat) = pijl “Sint- Agatha- Rode” volgen – en direct na 50 meter terug naar links ( Roodse straat) = pijl “Sint- Agatha- Rode” volgen
– parkeren op het pleintje voor de kerk – het verlengde van deze weg is de Leuvensebaan – het verlengde van deze weg is de Leuvensebaan
– ons huis ligt tegenover de kerk van St- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368). doorrijden tot aan de kerk van Sint- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368). doorrijden tot aan de kerk van Sint- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368).

 

Itinerary

 

* from E411 Brussels-Namur: * from Leuven: * from E 40 Brussels- Liège:
– follow ring road from Brussels direction E 411 ( Namur) – follow the ring road from Leuven untill the Naamse Poort – follow the ring road from Brussels direction E40 (Liège)
– take E 411 – turn right, direction Namen – take E 40
exit 5 bis (industrial area Wavre-Nord) – just before the railway, turn right – exit 23 (Blanden, Haasrode, Waver)
– roundabout: follow industrial area Wavre-Nord (cross brige over highway) – at the next junction, turn left ( Waverse Baan) and keep on following this road – direction Namen, Waver during a few km; you start to cross a wood
always straight ahaid, across roundabouts and traffic lights – after a while you will pass the Zoete Waters at your left side: continue straight ahaidl – just after the wooden walkersbridge, turn right ( Weertse Dreef): cross the woods untill the village Sint- Joris- Weert
– at the last roundabout you cannot continue straight ahaid: turn left ( direction Ottenburg) – cross the next village Sint- Joris- Weert directly after the railway: turn left ( Stationstraat) at the end you arrive at a T: turn left on the main road, arround the church; directly after the rail way, turn left ( Stationstraat)
– cross Ottenburg at the end of this street: turn right – at the end of this street: turn right
– follow this road untill the next village: Sint- Agatha- Rode – and immediatly after 50 meters turn left ( Roodse straat), direction “Sint- Agatha- Rode” – and immediatly after 50 meters turn left again ( Roodse straat), direction “Sint- Agatha- Rode”
– park on the church square – this road turns into the Leuvensebaan – this road turns into the Leuvensebaan
– our house is situated opposite to the church of St- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368). drive untill the church of Sint- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368). drive untill the church of Sint- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368).

Itinéraire

 

* de la E411 Bruxelles-Namur: * de Leuven: * de la E 40 Bruxelles- Liège:
– suivez le ring de Bruxelles direction E 411 ( Namur) – suivez le ring de Leuven jusqu’ à Naamse Poort – suivez le ring de Bruxelles direction E40 (Liège)
– prenez la E 411 – prenez direction Namen – prenez la E 40
sortie 5 bis (zone industrielle Wavre-Nord) – avant la voie ferrée, prenez à droite sortie 23 (Blanden, Haasrode, Waver)
– rond- point: suivez zone industrielle Wavre-Nord (passez le pont au dessus de la E 411) – à la prochaine intersection, prenez à gauche ( Waverse Baan) et suivez cette route toujours tout droit – suivez direction Blanden, Namen, Waver
toujours tout droit, traversez rond-points et feux – vous passez le Zoet Water à votre gauche: suivez la route tout droit – juste après le pont en bois de promeneurs, prenez à droite ( Weertse Dreef): traversez le bois jusqu à Sint- Joris- Weert
– au dernier grand rond- point, prenez à gauche ( direction Ottenburg) – vous arrivez au prochain village: Sint- Joris- Weert – après la voie ferrée, prenez à gauche ( Stationstraat) – arrivé au T, prenez à gauche et suivez cette route principale qui tourne autour de l’ église; après la voie ferrée, prenez à gauche ( Stationstraat)
– traversez Ottenburg à la fin de cette route, prenez à droite à la fin de cette route, prenez à droite
– suivez la route principale jusqu’ au prochain village: Sint- Agatha- Rode – et immédiatement après 50 mètres, reprenez à gauche ( rue de Weert-St-Georges) = direction “Sint- Agatha- Rode” – et immédiatement après 50 mètres, reprenez à gauche ( rue de Weert-St-Georges) = direction “Sint- Agatha- Rode”
– garez votre voiture sur la pleine de l’ église – cette route devient le Leuvensebaan – cette route devient le Leuvensebaan
– la maison se trouve en face de l’ église de St- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368). suivez votre chemin jusqu’ à l’ église de Sint- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368). suivez votre chemin jusqu’ à l’ église de Sint- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368).

Wegbeschreibung

 

* von der E411 Brussel-Namen: * aus Leuven: * von der E 40 Brussel- Luik:
– folgen Sie dem ring van Brussel Richtung E 411 ( Namen) – folgen Sie dem Ring von Leuven  bis an die Naamse Poort – folgen Sie dem Ring von Brussel Richtung E40 (Luik)
– nehmen Sie die E 411 Richtung Namen fahren – nehmen Sie die E 40
Ausfahrt 5 bis (Industriezone Wavre-Nord) – vor den Gleisen nach rechts abbiegen Ausfahrt 23 (Blanden, Haasrode, Waver)
– Kreisel:  Ausschilderng Industriezone Wavre-Nord  folgen (über die Autobahnbrücke) – am nächsten Kreisverkehr links abbiegen ( Waverse Baan): dieser Straße immer geradeaus folgen – Richtung Namen, Waver: einige km geradeaus fahren; nach einiger Zeit durchqueren Sie einen Wald
immer geradeaus, vorbei an Kreiseln und Ampeln – auf der linken Seite sehen Sie die Zoete Waters : fahren Sie weiterhin geradeaus – direkt nach der hölzernen Wandererbrücke nach rechts  abbiegen ( Weertse Dreef): Sie durchqueren den Wald bis Sint- Joris- Weert
– am Ende kommen Sie an einen großen Kreisverkehr, wo Sie nicht mehr geradeaus weiterkommen: dort biegen Sie links ab.  ( Richtung Ottenburg) – nach dem Dorf Sint- Joris- Weert biegen Sie direkt nach den Gleisen nach links ab (Stationstraat) – Sie kommen an eine T-Kreuzung: biegen Sie links in die Hauptstraße, fahren Sie um die Kirche herum; biegen Sie direkt hinter den Gleisen nach links  ab ( Stationstraat)
– durch Ottenburg durchfahren am Ende der Straße biegen Sie nach rechts ab am Ende der Straße biegen Sie nach rechts ab
– folgen Sie weiterhin der Hauptstraße bis Sint- Agatha- Rode – nach 50 Metern nach links abbiegen ( Roodse straat) = dem Pfeil “Sint- Agatha- Rode” folgen – nach 50 Metern nach links abbiegen ( Roodse straat) = dem Pfeil “Sint- Agatha- Rode” folgen
– parken Sie auf dem Kirchplatz – diese Straße mündet in die Leuvensebaan – diese Straße mündet in die Leuvensebaan
– unser Haus liegt gegenüber der Kirche von St- Agatha- Rode ( Leuvensebaan 368). dem Straßenverlauf bis zur Kirche von Sint- Agatha- Rode folgen ( Leuvensebaan 368). dem Straßenverlauf bis zur Kirche von Sint- Agatha- Rode  folgen ( Leuvensebaan 368).